sobota, 15 grudnia 2018

Teaching in the digital age


http://erasmusrumiaen.blogspot.com/2018/12/teaching-in-digital-age.html


Z dniem 4 września rozpoczął się nasz program „Teaching in the digital age”. Najpierw zespół został podzielony na sekcje (sekcja językowa, sekcja mediów, sekcja IT, sekcja plastyczna). Na pierwszym piętrze naszej szkoły pojawił się „Erasmus Wall”­ – wystawa z informacjami o krajach partnerskich, którymi są Turcja, Rumuna, Hiszpania i Włochy. Sekcja językowa przygotowała tablicę z podstawowymi zwrotami w językach naszych partnerów. Będą one przydatne w międzynarodowych spotkaniach.

Beneficjenci


http://erasmusrumiaen.blogspot.com/2018/12/beneficjenci.html
W dniu 22 października 2018 odbyło się spotkanie dla beneficjentów rozpoczynających realizację projektów w ramach programu Erasmus+, edukacja szkolna KA229. Beneficjenci wzięli udział w szkoleniu, na którym omówiono zapisy umowy finansowej oraz podstawowe zasady zarządzania projektem. Przedstawicielem była Pani Teresa Brunath, nauczyciel historii – koordynator szkolny projektu.

Natalia  Bury
listopad, 2018